Thu mua lại dàn nét tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Tam Kỳ và các tỉnh lân cận giá cao nhất