Thông báo khoá tài khoản HUngMinh .

Tuần Tra Thăm Huế

Thăm Huế
Staff member
#1
🌟Trong thời gian gia nhập THƯƠNG HỘI THĂM HUÊ đã đăng tin “ảo” không đúng như tin như bài viết , số điện thoại liên lạc không đúng với bài đăng , có tính chất phá sự tôn trọng và uy tín của trang Thăm Huế
🌟Kể từ 17/01/2019 Tài khoản HUngMinh sẽ bị khoá Vĩnh viễn từ quyết định của BQT Thăm Huế .
P/s : Quý khách hàng không nên mua bán giao dịch qua tài khoản này .Thân !