Tổng hợp ít nguồn cùi đến tợm tợm cho ace lắp máy!

#1
Nguồn cùi no name 30k
Nguồn goldenfield s3000 100k
Nguồn Coolermasster 350w 150k
Nguồn Acbel 350w 150k
Nguồn Acbel 400w 180k
Nguồn ximatex 400w 200k
nguồn corsair vs 450w đẹp keng 450w 450k
Nguồn antec 500w 500k
Nguồn thunder 550w 600k
Alo 0901.175.899 hoặc 0984.775.899 gặp Quang 16t rưỡi
Vi tính Nhật Quang-99 Tăng Bạt Hổ hân hạnh phục vụ quý khách
 
Last edited: