Rơi giấy tờ

#1
trên đờng từ nghẹo dường xay về hồ đắc di tôi có đánh rơi 1 ví trong ví có 1 thẻ sinh viên đại học y, 1 thẻ căn cước công dân, 1 giấy đăng kí xe biển số 75B1-38472 đều mang tên hoàng văn phấn ai nhặt được liên hệ số máy 0984046784 cho tôi xin, tôi xin cảm ơn và hậu tạ