Nhãn ép nhiệt, nhãn satin ruy băng, nhãn mác quần áo

recman

Thăm Huế
#3
Nhãn ép nhiệt,
Nhãn sườn,
Satin Ruy băng,
Nhãn mác quầo áo,
Nhãn mác may mặc,
In nhãn quần áo,
In logo ép nhiệt,
In mác quần áo,
Tem mác quần áo,
Nhãn ép quần áo,
Mác quần áo,
Heat transfer label,