Lắp đặt miễn phí Internet cáp quang tốc độ cao và truyền hình số của Viettel tại Thành phố Huế.

#21
Lắp đặt miễn phí Internet cáp quang tốc độ cao và truyền hình số của Viettel tại Thành phố Huế.................
 
#22
Lắp đặt miễn phí Internet cáp quang tốc độ cao và truyền hình số của Viettel tại Thành phố Huế............
 
#23
Lắp đặt miễn phí Internet cáp quang tốc độ cao và truyền hình số của Viettel tại Thành phố Huế.
..........