Dọn nhà bán nguồn + dây jack PS2, bình kẹp nước xe đạp