Cần tuyển 10 nhân viên tại Huế - Lương cao

yenvy

Thăm Huế
#1
7 nam phụ xe giao hàng dầu ăn : có sức khỏe ,ưu tiên người có bằng lái xe ,lương 7-9triệu /tháng
3 thủ kho Nữ lương 5-7 triệu tháng
LH 0908.400178
 

yenvy

Thăm Huế
#2
7 nam phụ xe giao hàng dầu ăn : có sức khỏe ,ưu tiên người có bằng lái xe ,lương 7-9triệu /tháng
3 thủ kho Nữ lương 5-7 triệu tháng
LH 0908.400178
 

yenvy

Thăm Huế
#3
7 nam phụ xe giao hàng dầu ăn : có sức khỏe ,ưu tiên người có bằng lái xe ,lương 7-9triệu /tháng
3 thủ kho Nữ lương 5-7 triệu tháng
LH 0908.400178
 

yenvy

Thăm Huế
#4
7 nam phụ xe giao hàng dầu ăn : có sức khỏe ,ưu tiên người có bằng lái xe ,lương 7-9triệu /tháng
3 thủ kho Nữ lương 5-7 triệu tháng
LH 0908.400178
 

yenvy

Thăm Huế
#6
7 nam phụ xe giao hàng dầu ăn : có sức khỏe ,ưu tiên người có bằng lái xe ,lương 7-9triệu /tháng
3 thủ kho Nữ lương 5-7 triệu tháng
LH 0908.400178
 

yenvy

Thăm Huế
#7
7 nam phụ xe giao hàng dầu ăn : có sức khỏe ,ưu tiên người có bằng lái xe ,lương 7-9triệu /tháng
3 thủ kho Nữ lương 5-7 triệu tháng
LH 0908.400178
 

yenvy

Thăm Huế
#9
7 nam phụ xe giao hàng dầu ăn : có sức khỏe ,ưu tiên người có bằng lái xe ,lương 7-9triệu /tháng
3 thủ kho Nữ lương 5-7 triệu tháng
LH 0908.400178