Cần tặng 1 em poodle

#1
Cần tìm 1 bạn yêu chó cứu 1 em poodle . Mình có 1 em poodle bị ghẻ cả người què 2 chân sau . Người ta bỏ em ấy trong chùa sư thầy không chăm đc nên nhờ minh tìm người cứu em ấy bạn nào có lòng lh mình nhé