Cần mua tủ kệ điện thoại

#2
Up...................
Đợt trước có bạn nào nt về xem tủ dưới nguyễn sinh cung mà mình lỡ xoá tin nhắn nếu đọc được tin thì phone lại giúp mình.