Cần mua màn hình LED SLIM 14 in và 15in

#1
Như tiêu đề : anh em ai có để mình với !
Tháo máy hoặc dư cũng được , hoặc sọc mua nhẹ cũng được
Liên hệ : 0886.075.075
Mr : Đại Sơn
Trân trọng cảm ơn !