Cần hỏi huế có quán nét nào cấu hình cao k ạ

#2
Nhiều quán mà :D vô luộc Ram hả bro :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:,

Venus ở Phạm Văn Đồng , Pegasu ở Mạc Đỉnh Chi này ... mấy quán có phòng VIP vs Thi đấu ấy toàn cấu hình khủng ko