Cầm Đồ Kiệt 131 Trần Phú Lãi Suất Thấp

#1
Cầm đồ Uy Tín Lãi suất 1000/Một Triệu/1 Ngày, Với lãi suất trên quý khách yên tâm kí gửi tại tiệm cầm đồ chúng tôi. ĐT: 0905.34.34.46
 
#6
Anh trai, em có chiếc xe máy muốn cầm mà bây giờ e chỉ giữ cà vẹt photo thôi. Bản chính thì mẹ em giữ ở tận ngoài bắc! E cầm đc k a?
 
#8
Cầm đồ Uy Tín Lãi suất 1000/Một Triệu/1 Ngày, Với lãi suất trên quý khách yên tâm kí gửi tại tiệm cầm đồ chúng tôi. ĐT: 0905.34.34.46