Còn 500 thanh 4G/1600 Ram các loại như: Adata, Kington, Gskill tản + giấy, Team, Hyper, Corsair