Bán 20 combo giga h81 g3440 ram 4gb nguồn goldenfied s3000 vỏ ok(có bán lẽ)!