Bán ít vga cùi bắp,cùi mía giga 420,630,730 2gb ram 3!