14 card 1050oc 2 g 2 fan asus còn bh 07/2020 philong giá chỉ 1900k GTX1050ti 4g 2fangia 25xx