100 ssd 120g Kington chính hảng viết sơn phân phối giá lẻ 550k 240g=850k