⌨️ ⌨️ ⌨️ Còn 3 Phím Cơ DareU DK 87 ⌨️ ⌨️ ⌨️

#1
⌨️⌨️⌨️ Còn 3 Phím Cơ DareU DK 87 ⌨️⌨️⌨️
💥 Màu Đen , Red Switch .
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ Phím Đã Dùng : 250k/1 - Tem Mai Hoàng 8/2020
💥Mua 1 Phím Tặng 1 Lót Chuột 70cmX30cm Đã Sử Dụng
( Như Hình )
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
😍 Liên Hệ :
❤️ FaceBook : https://www.facebook.com/quychanh.hung
💙 Địa Chỉ : 3️⃣0️⃣0️⃣ Nguyễn Sinh Cung - Huế
🧡 SĐT : 0️⃣9️⃣3️⃣5️⃣2️⃣9️⃣4️⃣0️⃣3️⃣1️⃣ ( Hưng 10 Tuổi )
75328757_1157616451098083_479842881704558592_n.jpg 76693244_719993148478956_5139120341817229312_n.jpg
 
Last edited: