đã xong

#17
Ai nói vậy em? Anh xài AMD rất nhiều loại thấy vẫn ổn, chủ yếu là cái nguồn có ok không thôi vì AMD hình như hơi nhạy cảm với điện.
E cũng nghỉ vậy, Vì AMD đa số hút điện mạnh hơn so vs NIDIVIA. khi cần rút mạnh nguồn đáp ứng k nổi là tèo. còn nidiva hút điện k bằng nguồn dổm vẫn trụ ngon. nên k hư