Kho xác , Rã xác điện thoại, linh kiện cũ thay thế